اقاله:

اقاله:

حتما برنامه ی ٩٠ رو در شب ٢٩ مرداد ٨٩ یادتون هست. در اون جا که آقای دایی در برنا مه حضور داشتن در صحبت با آقای صالحی مدام کلمه ی اقاله رو به کار می بردن. حالا می خوام در مورد این کلمه براتون چند خط بگم:

١-فرهنگ معین:

اقاله:بهم زدن،فسخ کردن بیع،بر هم زدن معامله،بخشیدن.

یعنی دو طرف با رضایت متقابل قرار دادی را فسخ کنند. که در آن صورت  دو طرف در باره ی مسائل مالی و دیگر مسائل پس از به توافق رسیدن تصمیم می گیرند.

/ 0 نظر / 6 بازدید