تک تیر انداز

١-صلاح های تکتیر انداز:

اهمیت سلاح های تکتیر انداز در ماموریت های پلیسی-ضد ترور و مقاصد نظامی بر همگان روشن است. گاهی کار یک شلیک دقیق را هزاان گلوله وتفنگ انجام نمی دهند.از این جهت یگان های آموزش دیده و مجهز تکتیر انداز همواره مورد توجه نیرو های نظامی و انتظامی کشور ها بوده است.

 سلاح های تکتیر انداز  عمدتا بر  پایه ی  یک  سلاح  نظامی  و  یا  شکاری  دیگر  مورد بهسازی قرار گرفته و ساخته می شود.تقویت بدنه ی اصلی، نصب پایه برای سلاح،ایجاد سایت دقیق نشانه وری روی دوربین های مختلف،نصب لوله ی بلند تر و .... پاره ای از این بهسازی است. اسلحه های تکتیر انداز عمدتا در کالیبر های ۵.۵۶،٧.۶٢،١٢.٧ میلیمتر موجود است.

/ 0 نظر / 5 بازدید