بوی درس و امتحان

الانتقریبا امتحتنات تمام مدارس و دانش گاه ها تمام شده اما بعضی مدارس دارن آماده میشن تا امتحانات شهریور ماه رو برگذار کنن این شعر هم حرف دل بعضی محصل هاست که برای این که در امتحانات قبول شن چه قدر تلاش می کنن!!!!

 

  بوی درس و امتحان آید همی       یاد   صفر   مهربان  آید  همی

  ما ز تعلیم  تعلم  خسته  ایم       جملگی دل بر تقلب بسته ایم

                                                                 نوه ی نوه ی نوه ی نوه ی ... مولوی

                                                                 محصل دبیرستان در تهران.

شما هم اگر از این جور حرف های دل بلدید خواهشمند است در نظر ها بنویسید.

/ 0 نظر / 8 بازدید